Vridsted Menighedsråd

Formand: Kurt Normann Andersen, kurt.normanna@gmail.com Tlf. 22 48 95 45

Kirkeværge: Inger Helene Thomasen, ihthomasen@gmail.com Tlf. 23 44 86 42

Kasserer: Inger Helene Thomasen, ihthomasen@gmail.com Tlf. 23 44 86 42

Graver: Poul Erik Nygaard, gravernevridsted-vestfjendskirker@hotmail.com
Tlf. 97 54 83 68 / 20 27 75 38


Vestfjends Pastorat

Vestfjends pastorat består af sognene Vroue, Resen, Iglsø, Vridsted og Fly i Viborg stift.

Pastoratet blev skabt, da de to pastorater Vroue-Resen og Vridsted-Fly blev slået sammen den 1. januar 2010.


Sognepræster:

Kirkebogsførende sognepræst
Poul Asger Beck
Vrouevej 5, Vroue
7800 Skive

tlf. 9754 7047 / mobil 2475 0250
mail: poab@km.dk


Sognepræst 

Jørgen Lomholt Husted, (50%) Tlf. 51 86 58 90
E-mail: JLHU@km.dk
Mandagsvagt:
Har man brug for en præst om mandagen kan man kontakte provstiets vagt-præst på tlf. 70 22 03 03.
Kirkekontor:
Kordegn Bente Bundgaard, Kirkevej 2, 7850 Stoholm,
Tlf. 97 53 51 11
E-mail: BBU@km.dk
Åben: mandag – onsdag 10-13, torsdag 14-17.


Se meget mere om Vestfjends Pastorat HER