Vridsted Menighedsråd

Formand:
Karsten Andersen
tlf. 27517811
mail: kad@km.dk 

Næstformand og sekretær:
Birte Andersen
tlf. 51184720
mail: birte.stamp@gmail.com

Kasserer:
Ole Blingedal
tlf. 60705606
mail: ovb@km.dk

Kirkeværge:
Hans Ellegård
tlf. 21348010
mail: Hans.ellevild@gmail.com

Kontaktperson:
Birgit Søndergaard
Tlf. 9754 7168
E-mail: 1946ebs@gmail.com

Graver ved Vridsted Kirke:
Poul Erik Nygaard

tlf. 20277538
mail: poen@km.dk 


Vestfjends Pastorat

Vestfjends pastorat består af sognene Vroue, Resen, Iglsø, Vridsted og Fly i Viborg stift.

Pastoratet blev skabt, da de to pastorater Vroue-Resen og Vridsted-Fly blev slået sammen den 1. januar 2010.


Sognepræster:

Kirkebogsførende sognepræst
Poul Asger Beck
Vrouevej 5, Vroue
7800 Skive

tlf. 9754 7047 / mobil 2475 0250
mail: poab@km.dk


Sognepræst 

Jørgen Lomholt Husted, (50%) Tlf. 51 86 58 90
E-mail: JLHU@km.dk
Mandagsvagt:
Har man brug for en præst om mandagen kan man kontakte provstiets vagt-præst på tlf. 70 22 03 03.
Kirkekontor:
Kordegn Bente Bundgaard, Kirkevej 2, 7850 Stoholm,
Tlf. 97 53 51 11
E-mail: BBU@km.dk
Åben: mandag – onsdag 10-13, torsdag 14-17.


Se meget mere om Vestfjends Pastorat HER