Bliv medlem i VAK

Alle borgere i Vestfjends kan være medlem i VAK. Men medlemskab er ikke en betingelse for at deltage i aktiviteterne.
Kontingentet er 100,- kr. årligt.
Indmeldelse sker ved at indbetale kontingentet på konto: 5350 00244210
HUSK AT OPLYSE NAVN VED INDBETALING.

Du skal være velkommen i VAK. Klubben har mange forskellige aktiviteter hvor alle kan være med.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte kassér

Ove Ring Madsen

Tlf. 52229212