Bliv medlem i VAK

Alle borgere i Vestfjends kan være medlem i VAK.
Kontingentet er 100,- kr. årligt. Januar
Indmeldelse sker ved at indbetale kontingentet på konto: 5350 00244210
HUSK AT OPLYSE NAVN VED INDBETALING.
Du skal være velkommen i VAK.
Klubben har mange forskellige aktiviteter hvor alle kan være med.
For at deltage i de forskellige aktiviteter, skal man være medlem

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte kassér

Ove Ring Madsen

Tlf. 52229212